(Ringsaker Blad)

Det bekrefter Reidar Åsgård i Eidsivas styre. Åsgård var fungerende styreleder i Eidsiva da ny konsernsjef ble ansatt tidligere i år,  også da "mentoravtalen" med Rinnan ble inngått.

- Rinnan skal jobbe ordinære arbeidsdager fram til 1.august 2016 med de samme betingelsene han har nå, sier Åsgård.

- Altså med konsernsjeflønn?

- Ja, bekrefter Åsgård.

Vil bruke Rinnans kunnskap

- Hvorfor skal Rinnan fortsatt jobb i Eidsiva når han går av som konsernsjef?

- Som innlandets kanskje største virksomhet, er ikke Eidsiva hvilken som helst bedrift. Derfor er vi interessert i å bruke Rinnans kunnskap fram til august neste år. Vi valgte da å beholde han for å få til en god overlapping med ny konsernsjef. Dette er en god løsning for Eidsiva, og kan også sees på som en nedtrappingsordning for Rinnan, sier Åsgård.

Rinnan har jobber i Hedmark Energi og senere Eidsiva siden 1990-tallet, og blir 67 år i juni neste år. Da er Eidsiva forpliktet til å betale Rinnan 66 prosent av lønna i pensjon, altså omkring 1.5 millioner kroner årlig.

Spesielle behov

I Eidsivas årsregnskap for 2014 står det:

- Rinnan fratrer som konsernsjef 15. august 2015, men skal være til konsernets disposisjon, etter avtale mellom partene, ved spesielle behov i forbindelse med tiltredelse av ny konsernsjef. Konsernsjef kan pålegges andre relevante oppgaver etter 15. august 2015 og fram til fratredelsestidspunkt 1. august 2016. Det er ikke inngått bonus- eller overskuddsdelingsavtaler med konsernsjef. Rinnan har ved fratredelse 1. august 2016 rett til pensjon lik 66 prosent av sluttlønn. Pensjonen opptjenes jevnt fra ansettelse og frem til fylte 67 år. Det er derfor beregnet en tilleggskostnad i 2014 på 1.876 tusen kroner for å dekke det totale pensjonsansvaret for konsernsjef.

To sjefslønner er nær fem mill

Eidsiva må dermed ut med to ganger konsernsjefslønn det neste året. Rinnan beholder altså sin lønn fram til han etter planen forlater sjefskontoret i Eidsiva-bygget i Vangsvegen 73 på Hamar for godt 1.august neste år. 

Den nye toppsjefen, Øistein Andresen, begynner 15.august i år. Han får en årslønn på 2.6 millioner kroner pluss fri bil. Det er omkring samme lønn som Andresen har i sin nåværende jobb i Statkraft.

Dermed koster gammel og ny sjef Eidsiva nær fem millioner kroner det kommende året.   

- Uproblematisk

Den nye konsernsjefen frykter ikke at Rinnan blir en sjuende far i huset som skal titte han over skuldrene.

- Jeg har ikke tenkt tanken en gang, og jeg tror ikke Rinnan vil innta en slik rolle heller, sier Andresen, og mener det er uproblematisk at Rinnan fortsatt skal være tilknyttet Eidsiva etter at han slutter som konsernsjef.

- Jeg har ingen problem med det. Eidsiva er en stor og omfattende virksomhet. Rinnan har vært med i mange år og har mye kunnskap å bidra med. Men det blir opp til meg å avgjøre hvor mye jeg vil bruke han, sier Andresen.

Ringsaker Blad har ikke fått tak i Ola Mørkved Rinnan for kommentar i dag.