– Det var 36 stiftelser i Elverum som for en tid tilbake ble slått sammen til tre. Disse er Stiftelsen for helse, omsorg og pleie, Stiftelsen for utdanning og Stiftelsen for jord, skog og bygdeutvikling. Søknadsfristen går ut 1. oktober, sier Ola Petter Borg, leder for Elverum kommunes stiftelser.

– Hvem kan søke?

– Det er først og fremst frivillige lag og foreninger som hjelper til og støtter helse, omsorg- og pleiearbeidet, som søker denne stiftelsen. Vi har rundt 50-60.000 kroner å dele ut. Stiftelsen for utdanning er det studenter, men også lærlinger vi støtter. Vi er opptatt av rekrutteringen til praktiske fag. Her har vi rundt 100.000 kroner. Den tredje, Stiftelsen for jord, skog og bygdeutvikling, er opptatt av å støtte fornyelse og tiltak som fremmer bosetting, miljø og kultur. 15.000 kroner er disponible, sier Borg.

Søknaden sendes til Elverum kommunes Stiftelser. Mer informasjon og vedtekter finnes på kommunens nettsider.

Det er også flere private stiftelser i Elverum som folk kan søke penger fra. De heter Gudbrand Sætres legat, Dahls legat og Ole Møystads legat, alle med forskjellige virker de gir støtte til.