Ukjent kostnad for å avlive pelsdyrnæringen

Fra venstre Margunn Ebbesen (H), Morten Ørsal Johansen (Frp), André N. Skjelstad (V) og Steinar Reiten (KrF) holder pressekonferanse i Stortingets vandrehall om kompensasjon til pelsdyrbønder.

Fra venstre Margunn Ebbesen (H), Morten Ørsal Johansen (Frp), André N. Skjelstad (V) og Steinar Reiten (KrF) holder pressekonferanse i Stortingets vandrehall om kompensasjon til pelsdyrbønder. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

De fire regjeringspartiene er enige om mer støtte til pelsdyrbønder som tvinges til å legge ned sine bruk, men aner ikke hva avviklingen til slutt vil koste.

DEL

– Dette vil koste det det vil koste, sier saksordfører Morten Ørsal Johansen (Frp) om kompensasjonspakken som Frp, Høyre, Venstre og KrF la fram på Stortinget onsdag.

Foruten en vidåpen dør for å øke den økonomiske rammen på 505 millioner kroner, er individuell vurdering av gjelden ved hvert enkelt bruk, kompensasjon til de over 62 år og økt støtte til riving av byggverk hovedelementer i pakken.

– Det er en stor menneskelig belastning å bli fratatt næringsgrunnlaget og miste muligheten til å videreføre driften til neste generasjon. Det skulle bare mangle at staten kompenserer for de faktiske kostnadene, sier Ørsal Johansen.

1,7 milliarder?

Aps Terje Lien Aasland mener kompensasjonen burde vært basert på ekspropriasjonsrettslige prinsipper. Det betyr at mer av de faktiske verdiene som ligger der og det som påføres av kostnader, blir dekket.

– Om man hadde brukt ekspropriasjonsrettslige prinsipper, er kostnaden beregnet til om lag 1,7 milliarder kroner, sier Ap-politikeren.

Han minner om at dette er et usikkert anslag.

– Har dere laget et opplegg her som kan bli veldig mye dyrere, Ørsal Johansen?

– Vi har lagt et opplegg der de som har drevet med pelsdyr, får kompensert for riving, ikke-realiserbar kapital og omstilling. Noe dyrere blir det, men hva beløpet blir, vet vi ikke, sier han til NTB.

KrFs Steinar Reiten viser til at det nå skal utarbeides en forskrift som vil klargjøre kompensasjonsordningen.

– Da vil tallene materialisere seg. Men at det blir vesentlig mer enn 505 millioner, er helt opplagt. Det er særlig gledelig at kostnader til riving og opprydning av pelsdyrhus som er i drift, skal kompenseres fullt ut, sier han til NTB.

Etterlyser anstendighet

Aasland mener regjeringspartienes pakke ikke er anstendig overfor pelsdyrbøndene. Han minner om at de samme partiene som for to år siden ville utvikle næringen, nå legger den ned.

– Ap er for en styrt avvikling av pelsdyrnæringen, men vi ønsker å gjøre det på en ordentlig og redelig måte, sier han til NTB.

Sps parlamentariske leder Marit Arnstad fremholder at regjeringen nå «innfører næringsforbud for en hel yrkesgruppe».

– Det eneste vi mener vil være akseptabelt, er full erstatning individuelt til alle som blir nektet å drive med yrket sitt. Alt som har med riving og gjeld å gjøre og oppsparte midler som er brukt til å etablere livsverket, bør gis kompensasjon, mener hun.

– Sviktet på nytt

Styreleder Bertran Skadsem Trane i Norges Pelsdyralslag anklager regjeringspartiene for å legge så «urimelige føringer» på den individuelle vurderingen at den ikke er i nærheten av å dekke tapene.

– 200 norske familier ble sviktet på nytt i dag, sier han.

Også Norges Bondelag er klar på at pakken er ufullstendig og ikke dekker pelsdyrbøndenes økonomiske tap fullt ut.

– Det er ikke godt nok at regjeringen ikke benytter ekspropriasjon når regninga skal gjøres opp, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

Venstre-seier

Verken Frp, Høyre eller KrF ønsket opprinnelig å legge ned næringen. Venstre har imidlertid i to regjeringsforhandlinger fått gjennomslag for dette. Næringen skal avvikles innen 1. februar 2025.

Venstres André Skjelstad sier han er glad for avviklingen, men også for at de rundt 170 pelsdyrfarmerne får en god kompensasjon.

– Dette er først og fremst en god dag for dyrevelferden i Norge, men også pelsdyrfarmerne har god grunn til å være fornøyde med det vi har kommet fram til, sier han.

Kommunikasjonsleder Live Kleveland i Dyrevernalliansen kaller kompensasjonen en «svært raus og god økonomisk sluttpakke».

Fakta om kompensasjon for pelsdyrbønder

  • Regjeringen må ta større ansvar og dekke de faktiske kostnadene knyttet til riving og opprydding av pelsdyrhus.
  • Regjeringen må styrke kompensasjonsordningen gjennom å beregne en individuell kompensasjon basert på bokført verdi. Det skal ta hensyn til gjeldssituasjonen knyttet til pelsdyrdriften på hvert enkelt bruk. Tispetillegget ligger fast.
  • I tillegg til 100 millioner kroner i omstillingsmidler, må regjeringen utvide kompensasjonsordningen slik at det kompenseres for lavere årlig alderspensjon som følge av uttak av alderspensjon tidligere enn fylte 67 år.
  • De fire regjeringspartiene går også inn for en individuell behandling på bruksnivå av samtlige aktive pelsdyrbønder. Den angivelige totalrammen på 505 millioner kroner som angis i proposisjonen, er å forstå som en overslagsbevilgning.

Kilde: NTB

Artikkeltags