Rådmannen: – Kan være problematisk dersom Jan Aage (70) søker på denne jobben

Jan Aage Røtnes (70) mener at det fint kan la seg kombinere å være kommunestyrerepresentant og nærings- og samfunnsutvikler i Engerdal kommune. Rådmannen oppfatter det som mer problematisk.