– Målet er å bli et lokomotiv for innlandsoppdrett av fisk, noe som vil danne grunnlaget for en ny næring i innlandsfylket Hedmark, sier daglig leder Kjell Karlsen.

Det nye anlegget skal etter planen stå ferdig i slutten av 2018, og har en investeringsramme på i overkant av 160 millioner kroner. Anlegget vil da ha en grunnflate på 6.000 kvadratmeter.

– Rendalsfisk har en tomt på over 40 mål på Åkrestrømmen, en tomt som er meget godt egnet for oppdrett av fisk. Der er det tilgang på mye rent vann året rundt, både fra elven Mistra og fra grunnvann.

Nye konsesjoner

Rendalsfisk har blitt tildelt seks nye konsesjoner på oppdrett av røye, noe som gir rom for en produksjon i overkant av 4.000 tonn per år. I første byggetrinn planlegges det et anlegg med en årlig matfiskproduksjon på 1.000–1.500 tonn.

Han påpeker at alt av det praktiske nå er på plass med både konsesjon, tomt og øvrige planer for oppdrett og foredling.

– Med landbasert fiskeoppdrett kan også Innlandet bli med på oppdrettseventyret–og det selv om man ikke har noen kystlinje, sier Karlsen.

Mer kompetanse

Rendalen Settefiskanlegg ble startet i 1995 og har en betydelig lokal kompetanse på oppdrett.

Nå drifter Rendalsfisk AS settefiskanlegget hvor de har over 400.000 yngel og stamfisk stående.

– I disse dager legger vi inn 1,2 millioner nye rogn. Planen er at vi i slutten av 2018 skal flytte yngelen over til det nybygde oppdrettsanlegget, sier Karlsen. Han legger til at Rendalsfisk også har knyttet til seg personer som har betydelig kompetanse fra lakseoppdrett.

Karlsen håper også at de vil få med seg lokale og nasjonale investorer som ser at dette kan bli et nytt industrieventyr.

Firmaet har fått støttet forprosjektet av Hedmark fylke, Rendalen kommune, Innovasjon Norge og Hedmark Kunnskapspark.

– Det er stor entusiasme og engasjement for å få etablert landbasert oppdrett av fisk i Hedmark, sier Karlsen.