Luisa (31) og Emilie (30) opplever suksess med hvert sitt selskap under samme tak

Luisa (31) spiser frokost med Kronprinsen den ene dagen og forteller om TagYourShoes på NHOs årskonferanse den andre. Emilie (30) har fulle dager med våre muskler- og leddplager. Gründerne drifter bak samme dør.