Investerer 18,5 millioner og dobler tørkekapasiteten

– Vi sto ved et vegvalg. Enten måtte vi se optimistisk på framtida og investere, eller vi gjorde det ikke med de konsekvenser det ville få. Styret var ikke i tvil. Det ble investering og mer enn dobling av tørkekapasiteten.