Solør har 90.000 dekar myr – et forbud vil ramme hardt

Artikkelen er over 1 år gammel

– Spavendt myr gir neppe store klimagassutslipp i Solør, i alle fall mindre enn fra svartjorda på Hedmarken. Torv og myr har lang historie i Solør som ressurs for nydyrking og uttak av torv. Et forbud vil ramme hardt.

Artikkeltags