Våler må spare 25 millioner på fire år – men den nye økonomisjefen er optimist

Det venter betydelig innsparinger. Torsdag setter Våler-politikerne seg i strategimøte med blant annet budsjettet på dagsorden. De vil få klar beskjed fra økonomisjef og rådmann om at det blir tøffe år. Driftutgiftene må reduseres betraktelig.