Elverum-økonomien reddet av høy skatteinngang

Kommuneøkonomien i Elverum er under kontroll - i alle fall ut året. Høyere skatteinngang enn budsjettert har reddet situasjonen.