Norges Bank hever styringsrenten til 1,5 prosent

Sentralbanksjef Øystein Olsen, her under et tidligere rentemøte, legger torsdag fram pengepolitisk rapport i Norges Banks lokaler.

Sentralbanksjef Øystein Olsen, her under et tidligere rentemøte, legger torsdag fram pengepolitisk rapport i Norges Banks lokaler. Foto:

Av

Norges Banks hovedstyre hever styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 1,5 prosent, kunngjorde sentralbanksjef Øystein Olsen torsdag.

DEL

– Det siste året er styringsrenten satt opp, og pengepolitikken er blitt gradvis mindre ekspansiv. Hovedstyrets vurdering er at utsiktene og risikobildet samlet sett tilsier en litt høyere rente, skriver sentralbanken i en kommentar.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli værende på dette nivået den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Det var på forhånd knyttet stor spenning til om sentralbanken ville heve renten eller holde den på stedet hvil.

Norges Bank har dermed det siste året satt opp renten fire ganger, fra rekordlave 0,5 prosent til dagens 1,5 prosent.

De fremste argumentene for fortsatt renteoppgang har vært at det går godt i norsk økonomi, med solid vekst, lav arbeidsledighet og prisvekst nær målet. Også en svak krone gir rom for renteøkning.

På den andre siden har internasjonal uro, med handelskrig og brexit, svekket vekst hos Norges handelspartnere og fallende renter internasjonalt talt for at renten ikke bør økes ytterligere.

Artikkeltags