Økt kvote for ulvejakt i Kynna-reviret

Kvoten for ulvejakt i Kynna-reviret, like ved Elverum, er av Statsforvalteren i Innlandet utvidet fra åtte til ti ulver.