– Selv om ledigheten i Innlandet var en god del høyere enn i samme måned i fjor, var den fortsatt lavere enn i landet, sier direktør Bjørn Lien.

I mars var det flest ledige innen bygg og anlegg. I denne gruppen var 529 helt ledige ved utgangen av måneden.

Ledigheten innen butikk- og salgsarbeid er fortsatt høy og var denne måneden nest høyest i fylket med 508 personer.

– Det var god tilgang på ledige stillinger i Innlandet i mars måned med 2.412 nye stillinger. Dette var litt flere enn i samme måned i fjor. Mer enn hver fjerde ledige stilling var innen helse, pleie og omsorg. Antall nye ledige stillinger innen denne yrkesgrupper var omtrent på samme nivå som i mars i fjor, sier Lien.