Basarene Øl i Hamar uten fast brygger – satser på øl fra Trysil og Oslo

Basarene i Hamar har trappet ned satsingen på eget øl. Brygger Øystein Williksen har sluttet, og nå blir Talas-ølet i hovedsak lagd i Trysil og Oslo.