Millionunderskudd for tidligere Rena Bryggeri

Rena Bryggeri, nå De Forende Bryggerier, hadde et driftsunderskudd på 2,3 millioner kroner i 2018. Bryggeriet, som eies av investeringsselskapet Rosenlund & Co. i Oslo, ligger fortsatt nedpakket på et lager i Kongsvinger. Også andre bryggerier i Hedmark sliter med økonomien.