Rovviltnemndene i Norge er i dag styrt av egeninteresse, og ikke av folk som ønsker det beste for naturen, dyrene eller fellesskapet. De fleste medlemmer i rovviltnemndene tilhører politiske partier som er imot rovdyr, og overstyrer med sine egeninteresser om det er av økonomisk eller politisk/personlig agenda og egne jaktinteresser. Måten rovviltnemndene opererer på i dag er med på å øke konfliktnivået mellom motstandere og tilhengere, men viktigst er det at de deltar i den langsomme utrydningen av rødlistede arter i Norge, og mest belastet er ulven. På grunn av «mengden» sau en streifulv står for, fordi den ikke har annet valg enn å bedrive overskuddsdreping, er det også lett å styre oppmerksomheten mest mot dette rovdyret. Media er glade i blodige saueskrotter på illustrasjonsbildene sine. Men gaupa har det snart like vanskelig i Norge – og i visse regioner er det verre stilt.

De fleste medlemmer i rovviltnemndene tilhører politiske partier som er imot rovdyr, og overstyrer med sine egeninteresser om det er av økonomisk eller politisk/personlig agenda og egne jaktinteresser

I Østfold ca 2017 foregikk det en ren utryddelsesaksjon på gaupa, da det røyk ca 8 individer på kort tid. 8 livredde kattedyr hver for seg kjeppjagd opp i trær av sinte hunder hvor de måtte stå og vente til de ble drept av den stolte jegeren da han endelig dukket opp. Foruten denne uetiske formen for «jakt» har vi også vårjakt på bjørn som kommer søvnig ut av hiet bare for å møte døden før den har fått åpnet øynene mot vårsola, og det velkjente hiuttaket av jerv, hvor ungene blir røsket ut av hiet og drept med nakkeskudd mens moren ser det, før også hun blir skutt – dette skjer til og med i nasjonalparker. Du trodde vel ikke at rovdyr hadde rettigheter i Norge eller hadde noen steder de var trygge…? Ikke engang i ulvesonen er ulvene trygge lenger.

Bestandsmål er en evig kilde til feiltolkninger fra rovdyrmotstanderne. Her er tallene:

Bestandsmål ulv ; 4-6 årlige ulvekull nå -10,5 .
Bestandsmål jerv; 39 valpekull - nå 49,3.
Bestandsmål bjørn; 13 ungekull -nå 7 (6,9).
Bestandsmål gaupe; 65 familiegrupper - nå 55.

Dette ifølge Rovdata. Som vi ser er det gaupe og bjørn som er langt under bestandsmålet, og som det må gå an å gjøre noe med. Nå er bestandsmålet delt inn i regioner, og noen regioner går i pluss, mens noen til de grader går i minus. Dette skyldes delvis at gaupa liker seg bedre noen steder enn andre, men også illegal jakt spiller en rolle. Når man ikke oppnår bestandsmålet i enkelte regioner eller de er totalt fraværende av dyr, bør det tillates at antallet dyr overstiger bestandstallet i andre regioner for å oppnå bestandsmålet, da målene i helhet er på minimumsgrenser for artene. Dette for å sikre bestandene.

Det må bli en slutt på fraser i debatten som «hvilken nytte har vi av gaupa?» eller «hva trenger vi ulven for?» - mennesket er ikke Gud

Siden 2012 har ikke bestandsmålet for gaupa blitt nådd. Skal vi sikre at vi har gaupe i norsk natur også i framtiden, må bestandsmålet økes og jakten stanses! Det må bli en slutt på fraser i debatten som «hvilken nytte har vi av gaupa?» eller «hva trenger vi ulven for?» - mennesket er ikke Gud. Mennesket har ikke rett til å bestemme hva som trengs eller er nyttig i naturen. Klarer du ikke å ta vare på det som ikke er innbringene for vomma, fryseren eller lommeboka, har du ikke rett til å nyte naturen. Naturen har utviklet seg og sine for en funksjon som er langt større enn enkeltes egoistiske blikk klarer å se.

Rovviltnemndene viser ingen interesse for andre løsninger enn å drepe i etterkant, heller enn å sikre beitedyrene i forkant av beiteslipp til tross for at det i flere år har vært tilbud om å søke tilskudd til preventive tiltak i «rovdyrbelastede» områder, for alle som er medlemmer av et beitelag. Dette gjelder alle de fire store rovdyrene i Norge. Rovviltnemndene i Norge må legges ned i sin helhet da verken naturen, vi eller dyrene er tjent med den store egeninteressen og utrydningstankegangen som hersker i rovviltnemndene i dag. Når 90 % av hver nemnd består av representanter fra partier som er motstandere av rovdyr, er lista allerede lagt…