Omkommet kajakkpadler ble funnet av dykkere midt mellom Domkirkeodden og Helgøya