Gå til sidens hovedinnhold

Ønsker ikke å legge ned Jara skole for å skaffe flere elever til Solør Montessoriskole

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I prosessen med «Framtidens barnehage og skole i Åsnes» er det fremsatt påstander som det er behov for å korrigere, da de leder til usann ryktespredning. Påstandene vi har fått tilbakemelding om går ut på at undertegnede vil legge ned Jara skole for å skaffe flere elever til Solør Montessoriskole, at vi har aksjer i Solør Montessori som vi får utbetalt utbytte av, og at vi på grunn av dette er inhabile til å delta i behandlingen av barnehage- og skolesaken.

Fakta er som følger:

- Ellinor Bjerke eier 44 B-aksjer i Myrvoldheimen Eiendom AS. Aksjene gir ikke stemmerett, og det utbetales heller ikke utbytte av dem. Aksjekjøpet er å betrakte som en gave, og ble gjort i en aksjeemisjon da Solør Montessori Forening kjøpte Myrvoldheimen Eiendom AS. Det var en åpen aksjeemisjon hvor alle som ønsket kunne kjøpe aksjer.

- Ellinor Bjerke var med og stiftet Solør Montessori Barnehage, og har hatt ulike styreverv knyttet til Solør Montessori sine virksomheter. Ved årsmøtene i 2020 trådte Ellinor Bjerke helt ut av vervene sine, som de siste årene har vært varamedlem. Dette var naturlig da vi fra høsten 2020 ikke har barn der lenger.

- Begge undertegnede har hatt verv i SU og FAU ved Solør Montessori barnehage og skole.

- Vårt personlige engasjement i Solør Montessori knytter seg til interessen for pedagogikken og ønsket om et alternativ til den offentlige barnehagen og skolen i kommunen.

- Alle kommunestyrerepresentantene bringer med seg ulike kunnskaper og erfaringer. Vi har kunnskaper og erfaringer fra barnehage og skoledrift, men også fra mye mer enn det, som vi bringer med oss inn i folkevalgtrollen. At vi har erfaringer fra privat barnehage- og skoledrift gjør oss ikke mindre kvalifiserte enn andre til å ivareta et politikerverv. Ei heller gjør det oss inhabile til å delta i behandlingen av saker som dreier seg om barnehage og skole.

- Undertegnedes engasjement i Solør Montessori ble løftet opp til vurdering hos ledelsen i Åsnes Senterparti i 2019 da Ellinor Bjerke ble spurt om å ta ledervervet i utvalg for oppvekst, og ble avklart på det tidspunktet. Åsnes Senterparti ser på kunnskapen og erfaringen som positiv å ha i utvalg for oppvekst.

Saken om framtidens barnehage og skole i Åsnes kommune vekker reaksjoner hos mange innbyggere, og det har vi forståelse for. For ordens skyld: vi ønsker ikke å legge ned Jara skole for å skaffe flere elever til Solør Montessoriskole. I våre vurderinger i saken er vi opptatt av barn og unge i hele kommunen. Vi er ikke for å legge ned grendeskoler, men vi er for å sikre at det skal kunne gis forsvarlige tjenester til barn og unge framover også, innenfor de rammene kommunen har, og i et helhetlig perspektiv.

Ellinor Bjerke og Anders Bjerke
Kommunestyrerepresentanter, Åsnes Senterparti

Kommentarer til denne saken