Spørreundersøkelsen er gjennomført blant alle foresatte i de kommunale barnehagene, der dagens åpningstid er 07.15 – 16.30.

Det ble sendt ut 137 spørreskjema til foresatte i barnehagene Revhiet, Ådalsbruk, Lund og Jønsrud, og kommunen fikk tilbake 107 svar. 

Av disse var 40 fornøyd med dagens åpningstid, mens 67 svarte at de ikke får dekket sine behov.

45 minutter mer

Flertallet av de 67 opplyser at de ønsker en åpningstid fra 06.45 til 16.45, det vil si en utvidelse med 45 minutter fra dagens ordning.

Det vil tilsvare like lang åpningstid som i de tre private barnehagene i Løten: Brovold, Skogly og Livensveen.

Brukerundersøkelsen om åpningstider i de kommunale barnehagene ble gjennomført etter initiativ fra driftsutvalget tidligere i år. Nå kommer saken tilbake til behandling i driftsutvalgets møte tirsdag 18. oktober, og kommunedirektøren foreslår at resultatet fra undersøkelsen tas til orientering.

Vil kreve økt bemanning

En eventuell utvidelse av åpningstiden vurderes innarbeidet i budsjettet for 2023. Spørsmålet som politikerne dermed må ta stilling til, er om det skal bevilges penger til et utvidet tilbud.

Kommunedirektøren anslår at det vil være behov for å øke bemanningen med minimum seks fagarbeiderstillinger. Den ideelle ekstra bemanningen er vurdert å være det dobbelte: 12 nye stillinger. Hver fagarbeiderstilling innebærer lønnsutgifter på 492.584 kroner i året.