– Det er viktig. Dette brenner jeg for, sier Siv Marie. Hun er oppvokst i en reindriftsfamilie, som storesøster til Lars Ivar og eldst i en søskenflokk på åtte.

Nå er de begge valgt inn i samisk utvalg i Hamar bispedømme, som hadde sitt første møte i februar i år, og som har et stort oppdrag:

– Utvalget skal styrke og sikre samisk kirkeliv i bispedømmet. Vi skal foreslå tiltak som kan gjennomføres i menighetene, og være en møteplass for samisk dialog, men også støtte biskopen og gi råd i spørsmål knyttet til det samiske.

Preget av fornorskning

Siv Marie Bakken legger ikke skjul på at det er utfordringer som fortsatt henger igjen, fra ei tid da fornorskning var gjeldende politikk. Selv holder hun på å lære seg det sørsamiske språket på nytt, i en alder av 68 år.

– Jeg fikk ikke mye opplæring på skolen, og språket blir jo borte når det ikke blir praktisert.

Det meste av skoletida bodde hun på internat, og i 1975 flyttet Siv Marie til Løten.

Kunnskap om språk og kultur blir en viktig del av arbeidet i det samiske utvalget, som vil oppfordre menighetene til å gjennomføre salmekvelder for å bli kjent med de sørsamiske salmene. Det står på planen i høst, og fra neste år ønsker utvalget å markere samisk nasjonaldag 6. februar.

Fjellalteret ble innviet

I sommer arrangerte utvalget sammen med Svahken sijte og Elgå menighet en gudstjeneste på Daniel Mortenssons vinterboplass ved Kjerran, der biskop Solveig Fiske velsignet fjellalteret.

– Det var boplassen til vår oldefar, sier Siv Marie Bakken. Gudstjenesten ble en sterk opplevelse:

– Biskopen holdt en sterk og gripende tale om betydningen av frihet, anerkjennelse av historien og vegen fram til mer likeverd og rettferdighet. Hun løftet fram at fjellalteret er et viktig og symboltungt sted.

I det samiske utvalget i Hamar bispedømme sitter også Irene Kvitfjell fra Lillehammer og Gunhild Hauge Bjørdal, som er rådgiver ved bispedømmekontoret og sekretær for utvalget. Sokneprest i Biri, Hanne M. Skjesol og biskop Solveig Fiske representerer bispedømmerådet.