Oppgitte bilister i lange køer på E6

Vegtrafikksentralen melder at det er store forsinkelser på E6 i begge retninger.