Opphever lokale tiltak i Løten, Hamar og Stange fra mandag

Torsdag 29. oktober ble det iverksatt skjerpede smitteverntiltak i regionen for å få bedre oversikt over det pågående smitteutbruddet. Med de nye nasjonale retningslinjene har Hamar, Stange og Løten vurdert situasjonen slik at de lokale tiltakene kan oppheves, og at de nasjonale retningslinjene følges.

DEL

Ringsaker kommune har et høyere smittepress og en mer uoversiktlig smittesituasjon og har derfor egne, strengere tiltak.

- Vi er en felles bo- og arbeidsregion, og tilstreber mest mulig like anbefalinger, sier leder for Samfunnsmedisinsk enhet i Hamarregionen, Bente Bjørnhaug.

Bjørnhaug har forståelse for at det kan være utfordrende å forholde seg til raske endringer i lokale tiltak.

– Vi er opptatt av en minst mulig inngripende hverdag for innbyggerne, derfor velger vi nå å lette på tiltakene som ble innført forrige uke.

Det er ikke bare smittetallene alene som sier noe om situasjonen. Minst like viktig er status i smittesporingsarbeidet, om smittevegene er kjent og hvordan smitten fordeler seg i befolkningen. Her bes innbyggerne stole på vurderingene til kommuneoverlegene, som sitter med helt annen bakgrunnsinformasjon.

Skoler og fritidsaktiviteter

barne- og ungdomsskolene vil undervisningen foregå på gult smittevernnivå fra og med mandag 9. november. Voksenopplæringstilbudene og videregående skoler fortsetter på rødt nivå.

Fritidsaktiviteter og treningssentrene vil igjen være åpne for alle. - Vi anmoder alle om å holde 2 meters avstand ved trening i treningssentre, og for andre treninger og øvelser følge retningslinjer for de ulike aktivitetene, sier Bjørnhaug.

Arrangementer og serveringssteder

Slik er de nasjonale reglene for arrangementer, som trer i kraft 9.november og da blir gjeldende for Hamar, Stange og Løten:

«Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler. På andre typer arrangementer kan man være flere. Grensen er da inntil 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter og inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. Arrangementer utendørs med nummererte seter inntil 600 personer».

De nasjonale reglene for serverings- og skjenkesteder trer i kraft fra 7.november og blir da samtidig gjeldende for Hamar, Stange og Løten.

Reglene omfatter et forbud mot å slippe inn nye gjester etter kl. 22.00, alkoholservering stenger kl. 00.00 og dørene stenges 00.30

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken