(Hamar Dagblad)

En rar vår og forsommer for kulturlivet og frivilligheten i Hedmark. Korps måttet avlyse dugnader som ga inntekter, kulturaktører måtte avlyse forestillinger og festivaler og beredskapsorganisasjoner fikk en lite innbringende påske.

- Mange lag og foreninger opplever svikt i inntektene som finansierer en rekke aktiviteter innen idrett og kultur. Spesielt har dette rammet barn og unge. Derfor har Sparebankstiftelsen Hedmark etablert et koronafond for å støtte frivilligheten i Hedmark i en vanskelig tid, sier leder for samfunn og gaver og Kristin Vitsø Bjørnstad og prosjektleder samfunn og gaver, Michael Oreld.

– Vi snakker med mange lag og foreninger, og de forteller at de har det vanskelig og at det er mange som har gått glipp av inntekter. Alt fra vaffel- og kaffesalg til forestillinger som det ikke ble noe av, sier Oreld.

– Dette skal hjelpe litt. Vi vet at det har vært mange andre tilskuddsordninger gjennom staten, men de treffer ikke alle. De treffer i første rekke de store. Men i Hedmark har vi mange små lag og foreninger som skaper aktivitet, særlig for barn og unge. Så meningen bak dette fondet er at de har rom for å fortsette aktiviteten, sier Bjørnstad.

– Hvordan får de tak i penger, om de vil søke?

– Da går de inn på nettsidene våre, og der har vi opprettet et eget skjema. Alle søknader til stiftelsen må gjøres elektronisk. Her kan man kun søke om tapte inntekter for å holde aktivitetene i gang, sier Oreld.

Vanligvis søker man om penger fra Sparebankstiftelsen Hedmark på to frister, april og oktober. Men dette koronafondet får løpende søknadsfrist utover sommeren og inn i høsten.

– Hvor lange det fondet blir oppe og stå, vet vi ikke. Vi vet at det er et behov, men ikke hvor stort dette behovet er. Også vet vi jo ikke lenge disse restriksjonene vi har i samfunnet vil vare. Derfor har vi en åpen ende, sier Bjørnstad.

Men, de som søker før 1. august får svar i løpet av august.

– Støtten gis til lag og foreninger i Hedmark innenfor idrett- og kulturfeltet og øvrig frivillighetssektor der framtidige aktiviteter og inntekter er skadelidende på grunn av koronasituasjonen. Tiltak som sikrer finansiering av aktiviteter til barn og unge vil prioriteres Støtten gis etter en helhetsvurdering av bortfalte inntekter, påløpte kostnader og om man har mottatt støtte fra andre ordninger, heter det fra sparebankstiftelsen.