Formannskapet vedtok onsdag å øke investeringsrammen for Elverum kapell med 1,3 millioner kroner, noe som betyr at den totale rammen for prosjektet blir snaut 13,7 millioner kroner.

I forbindelse med at kirkekontoret flyttet ut av Generalgården, ønsket kommunestyret å oppgradere og utvide Elverum kapell, slik at kapellet kan betjene aktivitetene som var lagt til i Generalgården, samt nye aktiviteter som er knyttet til mangfoldet i samfunnet, og rollen som kommunens gravferdsmyndighet.

Tiltakene består blant av etterisolering av kapellet, slik at det kan benyttes til aktiviteter også i vinterhalvåret. Det skal videre etableres et lite kjøkken i kombinasjon med møterom. Det bygges et nytt handikaptoalett, siden det ikke er det i hovedkirken.

Det gamle kjølerommet rives og erstattes med et nytt kjølerom for inntil 12 kister og plass til inntil 25 urner. Det blir nytt syningsrom og tilhørende inngang med universell utforming.

Tiltakene ble i hovedsak vedtatt i budsjettbehandlingen i kommunestyret i desember 2019, men det viste seg at det var satt av for lite penger til å utvide kjølerommet fra ni til 12 kister. I tillegg er det nødvendig med en heisløfter, som kan flytte kistene på en god og forsvarlig måte. Dette er bakgrunnen for at det var nødvendig med en tilleggsbevilgning på 1,32 millioner kroner. Det er lagt opp til at hovedinvesteringene gjøres i 2021 og 2022.

Dag Martin Bakken (Frp) tok i formannskapet til orde for å utsette hele investeringen noen år, men fikk ikke støtte for det,

– Oppgraderingen av kapellet henger jo sammen med salget av Generalgården. Flere har mistet øvingslokaler de hadde der. Bygging av et nytt handikaptoalett vil også løse dette problemet for hovedkirken, sa Arnfinn Uthus (Sp). Bortsett fra Frp-Bakken var resten av formannskapet mot en utsettelse. Tilleggsbevilgningen ble vedtatt.

Aps gruppeleder Ingvar Midthun er som kirkeverge i Elverum inhabil i denne saken. Han fratrådte formannskapet og ble erstattet av Bente I. Aaland da saken ble behandlet.