Industribedriftene har et skrikende behov for fagfolk, og Rune på Østlandske har allerede lovet Lucas (17) fast jobb

Industribedriftene i Elverum samler seg og alle uttrykker de et stort behov for faglært arbeidskraft. Å få fatt i de riktige lærlingene, som Lucas André August Instefjord, er avgjørende.