– Ordentlig skole langt bedre for elevene enn hjemmeskole

Professor Thomas Nordahl ved Høgskolen i Innlandet har undersøkt hvordan grunnskoleelever i Hedmark har opplevd hjemmeskole i koronatiden. Konklusjonen er at skole er best på skolen.