Ordføreren i Tolga vil ta tak i ulovlig bygging: – Nå har vi en konkret sak på bordet og vil ta tak i enkeltsaker vi kjenner til

Ordfører i Tolga, Bjørnar Tollan Jordet (SV), sier at kommunestyret har diskutert hvor mye kapasitet og ressurser de skal bruke til å følge opp byggesaker i landskapsvernområde i Hodalen.