Ordføreren kunne solgt skolen for én krone. Nå har en interessent meldt seg

Det har vært rolig lenge rundt etterbruk av Verket skole i Folldal. Men nå er det i alle fall en interessent som skal i dialog med kommunen for å lufte mulighetene som finnes.