Gå til sidens hovedinnhold

Ordningen rakner

Det er krise for hele fastlegeordningen.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Vi har visst det lenge. Fastlegene i hele landet forteller om en arbeidssituasjon som blir mer og mer krevende. Rekrutteringsproblemene har økt tilsvarende, og det som mange så som et problem for småkommuner, distriktskommunene, brer seg utover til større og større steder over hele landet.

Fastlegeordningen ble innført i 2001 og formålet med fastlegeordningen er at den skal sikre at alle innbyggere får nødvendige allmennlegetjenester av god kvalitet til rett tid, og at personer bosatt i Norge får en fastallmennlege å forholde seg til.

I dag har 78 av landets kommuner meldt om ledige fastlegepraksiser. Før helga fortalte Østlendingen om Ida som er bekymret for hva som skjer når hun mister fastlegen sin i Elverum. Det er bare én av mange avisartikler den siste tida, og ordføreren forsikrer at det jobbes intenst med saken. Riktignok varierer situasjonen, både i Elverum og resten av fylket vårt, og det finnes kontorer og leger med ledig kapasitet. Like fullt ser en et klart bilde av en skjør ordning.

Det er stadig overført større oppgaver og ansvar for behandling til de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Her har fastlegene en svært sentral rolle, og de møter en større og stadig mer kompleks pasientgruppe. Samtidiger tyder det på at en ikke har fulgt opp med tilsvarende styrking av kommunale tjenester.

Økt arbeidsbelastning gir seg utslag i høy arbeidstid for fastlegene. Dersom arbeidsbelastningen skal kunne reduseres, må det til langt flere fastleger enn i dag.

Åtte av ti kommuner sier de må bruke ekstra penger for å rekruttere fastleger, ifølge KS. Kommunene overbyr hverandre i lønn og andre goder for å trekke til seg nye fastleger, men det kan umulig være rett å vei å gå. Betingelser handler om langt mer enn kroner og øre, og nå må hele ordningen revurderes.

Kommentarer til denne saken