Årets ulvejakt skulle ha startet 1. januar. Den ble imidertid utsatt på ubestemt tid da de tre dyrevernsorganisasjonene Noah, WWF og Foreningen Våre Rovdyr tok saken til retten like før nyttår.

De mente at regjeringens vedtak om å opprettholde rovviltnemndenes vedtak om ulvejakt i de fire revirene, var ugyldig. Saken ble behandlet i Oslo tingrett tidligere denne måneden, og søndag kom altså kjennelsen.

Ulvejakta stanses inntil den såkalte Letjenna-saken blir behandlet i lagmannsretten i juni. Klima- og miljødepartementet må i tillegg ut med sakskostnader på 450.000 kroner til de tre dyrevernsorganisasjonene.

Dyrevernorganisasjoner fikk medhold i tingretten om stans av ulvejakta: – Det er helt utrolig

Saken ankes

Staten, ved Klimadepartementet, er uenig i rettens avgjørelse og anker kjennelsen til lagmannsretten.

– Jeg håper ankesaken kan gjennomføres raskt, slik at vi snart får en endelig avklaring om årets lisensfelling, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) i en pressemelding.

Senterpartiets energi- og miljøpolitiske talsperson, Ole André Myhrvold, mener det er viktig at Stortingets flertall, regjeringens og rovvilnemdenes vilje følges opp

– Det handler om å lytte til folk og de som har ulveproblematikken tett på i hverdagen, sier Myhrvold i en uttalelse til NTB.

Sandtrøen håper ankesaken kan gjennomføres raskt

Stortingsrepresentant for Hedmark, Per Martin Sandtrøen (Sp), sier til Østlendingen at det er bra at regjeringen fra første sekund er tydelig på at dommen skal ankes.

– Grunnen til at tingretten nå har fått en rolle, er fordi vi har en ny regjering som har vært tydelige på en mer restriktiv rovdyrpolitikk. Det skal skytes mer ulv, og det skal tas mer hensyn til beitenæring og lokalsamfunnene som ligger nærme ulven, sier Sandtrøen.

Han sier videre at det i løpet av de åtte foregående årene har bygd seg opp stor frustrasjon over at lokalsamfunnene gang på gang har blitt overkjørt.

– Derfor har regjeringen i sin erklæring sagt at vi skal lytte til lokalsamfunnene og rovviltnemndene. Regjeringen er helt tydelig på at dommen skal ankes, og at det må kjempes videre for å sørge for at det blir skutt mer ulv. Nå håper vi ankesaken kan gjennomføres raskt, men hvis vi nok en gang blir stoppet av rettssystemet, må vi se på flere løsninger - inkludert lovendringer. Det skal være mindre ulv i Norge, sier stortingsrepresentanten for Hedmark.

– Viktig signal

Dyrevernorganisasjonen sier i en samlet pressemelding at de er svært lettet over utfallet i tingrettsdommen.

– Staten bør ta dette som et viktig signal om at de bør skjerpe aktsomheten i sin forvaltning av truede rovdyr, sier leder Siri Martinsen i Noah.

WWF Verdens naturfond mener at dommen ikke bare er en seier for ulvene, men også for naturmangfoldet og naturens sikkerhet.

– Det er det eneste riktige at ulvejakta nå stoppes til vi får en rettslig avklaring av hvorvidt staten har lov til å legge terskelen for jakt på ulv så lavt som de har gjort de siste årene, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.

Flere rettslige prosesser

Like før jul vedtok Klima- og miljødepartementet å opprettholde rovviltnemndenes vedtak om felling av 25 ulver i de fire revirene Hornmoen, Rømskog, Bograngen og Slettås.

De tre dyrevernsorganisasjonene tok saken til retten fordi de mener vedtaket var ugyldig. De begjærte da en såkalt midlertidig forføyning med mål om å stanse ulvejakta fram til lagmannsretten har behandlet ankesaken i Letjenna-saken, som skal opp i retten igjen til sommeren.

Oslo tingrett kom i juli til at vedtaket om å felle ulvene i Letjenna-reviret var ugyldig, men dommen ble altså anket. Uansett utfall når saken kommer opp for lagmannsretten i juni, er det grunn til å tro at den prinsipielle saken til sjuende og sist ender på Høyesteretts bord.

Jakt innenfor ulvesonen er mellom 1. januar og 15. februar. Etter dette er det paringssesong for ulven.