Gå til sidens hovedinnhold

Østlendingen mener: Akkurat det regionen trenger

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Alt vi lager av oljen kan vi bruke skogen til, sies det. Vi befinner oss nå midt i en valgkamp der olje- og gassindustrien, klima og hva vi skal leve av i framtida er helt sentral. Klimarapporten sier vi må starte nå. Partiene har forpliktet seg til å kutte utslippene, men hvordan det skal gjøres, finnes det ulike løsninger på. Populistiske utspill sitter løst fra begge kanter, der den ene siden vil mene at vi ikke gjør nok, mens den andre siden mener vi må være realistiske til hva lille Norge faktisk kan få til.

Det som er sikkert, er at Innlandet sitter på en naturgitt gavepakke i denne sammenhengen, ikke bare for hvordan klimautfordringene skal løses, men også for hvordan vi kan erstatte arbeidsplassene i oljen og sørge for inntekter til statskassa. I juni omtalte Dagbladet en rapport fra Menon Economics, bestilt av NHO og LO. Her ender Norge på en sisteplass når det gjelder å handle med andre land, og rapporten slår fast at norsk eksportvekst har vært nær null siden finanskrisen i 2008.

– Norge har unike muligheter for å skape en lønnsom grønn eksportindustri. Men da må vi legge en plan for samlet innsats som utløser dette potensialet, sa NHO-president Svein Tore Holsether i den sammenheng.

I Elverum har man nå tatt ned den ballen og forsøker å gjøre noe fornuftig med den. Onsdag åpnet Terningen Innovasjonspark i Norges skoghovedstad. Da er vi inne i kjernen av det Norge trenger. – 250.000 arbeidsplasser i oljen skal erstattes. Vi ønsker at det skal gjøres i Innlandet, sier Eli Sætersmoen, daglig leder i Flerbruksanlegget og en av kvinnene bak innovasjonsparken, som blir en sentral arena for at ideer om det grønne skiftet forhåpentlig kan bli til nye arbeidsplasser. Det er akkurat det regionen vår trenger.

Kommentarer til denne saken