Gå til sidens hovedinnhold

Østlendingen mener: Alvorlig signal i hjemmesjukepleien

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Ansatte i hjemmesjukepleien i Elverum er bekymret for både tjenesten, brukerne og egne arbeidsforhold. I tillegg har kontrollutvalget behandlet og sendt videre en bekymringsmelding til Statsforvalteren i Innlandet. Bakgrunnen er en omorganisering som ble gjort i tjenesten i fjor. Den innebar at de rundt 450 brukerne ble organisert i to soner i stedet for fem. Det er det flere årsaker til: stor variasjon av pasienter i de forskjellige avdelingene, arbeidsbelastningen for de ansatte var ujevn, behov for ekstra innleie av arbeidskraft, sårbart med få sjukepleiere på kveld og helg og pasienter ble flyttet mellom avdelinger.

Ved å lage avdelingene større ville kommunen sikre større grad av fleksibilitet uten å måtte flytte pasienter mellom avdelingene. I tillegg ville kostnadene reduseres ved å ha en større pool av ansatte når noen er borte. På papiret virker dette som fornuftige tanker, sjøl om tilbakemeldingene fra de ansatte var at få ønsket denne endringen.

Det er ikke nytt at folk er skeptiske til forandringer, og når kommuner sliter med dårlig økonomi, blir man nødt til å prøve andre løsninger – ikke bare innenfor helse og omsorg, men i alle sektorer. Det ser vi blant annet innenfor oppvekst i mange kommuner med synkende barnetall, som igjen påvirker etterspørselen. Det er gjerne innenfor disse sektorene at de store pengene også ligger. På sin side har kommunene behov for å sikre faglig forsvarlige tjenester med god nok rekruttering.

Det betyr ikke at man kan avfeie misnøyen, og det ser det heller ikke ut til at Elverum kommune gjør i dette tilfellet. Signalene som nå kommer fram må tas på alvor. Organiseringen skal evalueres, og den må behandles reelt. Hvis ikke, vil kommunen sitte igjen med større utfordringer enn at tjenester må effektiviseres for å spare penger eller for at tilbudet skal bli bedre.

Kommentarer til denne saken