Gå til sidens hovedinnhold

Østlendingen mener: Dårlig timing om Generalgården

Artikkelen er over 1 år gammel

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Å selge Generalgården ble ikke like rett fram som man kanskje hadde sett for seg. I det budfristen nærmet seg kastet plutselig både Arnfinn Uthus (Sp) og Yngve Sætre (H) seg inn og mente ikke bare kronebeløpet skulle være avgjørende i salget. De fikk etter hvert flertall for å stoppe salget midlertidig fram til en eventuelt ble enige om bruken. Ifølge Uthus hadde han fått innspill fra flere innbyggere i kommunen som reagerte på at kommunen ikke skulle legge noen føringer for bruken av et så særegent bygg.

Likevel er det litt spesielt at såpass rutinerte politikere som vi snakker om her, bråker til prosessen på denne måten. Det har lenge vært kjent at Generalgården skulle selges, så innbyggere har hatt mange sjanser til å mene at kommunen bør legge føringer for salget. Det får man til å undre om det har dukket opp noe undervegs i salgsprosessen som tilsa at man plutselig måtte legge føringer for bruken av bygget.

Uansett grunn er det noe å lære av rotet. For Gjermund Gjestvang (MDG) har rett i at det nødvendigvis ikke var negativt med en slik diskusjon. Problemet er den uryddige timingen, og lokalpolitikere skal være bevisst sin rolle og at måten saker håndteres sender et signal til utbyggere og andre som ønsker å satse og dermed må ha en dialog med kommunen.

Nå har Elverum vært en ja-kommune i mange år, men det er ikke bare positivt. Generelt får arbeidsplass-argumentet vinne fram når bedrifter og kjeder vil etablere seg. Men kommunepolitikere skal tørre å sette krav som bidrar til at byutviklingen skjer i tråd med planer de tross alt har vedtatt sjøl. Det må i så fall skje på riktig tidspunkt i en prosess. Denne gangen var timingen dårlig.

Kommentarer til denne saken