Det skal utnevnes ny toppsjef for Norges Bank, landets sentralbank som har som hovedoppgave å sikre økonomisk stabilitet i Norge ved hjelp av pengepolitiske virkemidler. Banken forvalter store verdier på vegne av fellesskapet og har både utøvende og rådgivende oppgaver i landets pengepolitikk. Fordi sentralbanken skal gi politikerne råd om hva som er det beste for økonomien, uten politiske motiver, er det lenge siden det ble blitt slutt på å rekruttere sentralbanksjefer fra den politiske eliten. Alle kal ha tillit til at pengene våre er i trygge hender, uansett hvem som har regjeringsmakta.

Det er to aktuelle søkere til jobben. Nåværende visesentralbanksjef Ida Wolden Bache (48) og Jens Stoltenberg (61). Problemet med sistnevnte er at han ikke trenger nærmere presentasjon. Finansdepartementet skal ha oppfordret dem begge til lå søke. Det må bety at departementet har avklart at Stoltenbergs bakgrunn som tidligere Ap-statsminister, ikke kommer i konflikt med sentralbankens regler om hvem som kan bli sentralbanksjef. Men at Stoltenberg formelt kan få stillingen, betyr ikke at han bør få den.

At Jens Stoltenberg formelt kan få stillingen, betyr ikke at han bør få den

De som kan økonomi er samstemte i at Wolden Bache er topp kvalifisert for jobben. Det gjelder for Jens Stoltenberg også. Men. At statsminister Jonas Gahr Støre har gjort det klart at han ikke vil delta i behandlingen av utnevnelsen fordi han er mangeårig nær venn og partifelle av Stoltenberg. At en Stoltenberg-utnevnelse derfor helt åpenbart vil bli sett på som en vennetjeneste og at en yngre kvinne faktisk blir forbigått, bør få varsellampene til å blinke. Dersom Stoltenberg velges, er det ikke på grunn av hans økonomiske kunnskap, men fordi han har et så mektig politisk nettverk. Akkurat det som heller bør diskvalifisere han fra jobben.