Gå til sidens hovedinnhold

Østlendingen mener: Drømmen om Bio Valley

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Det kalles bare det grønne gullet, skogen. Innlandet er landets største skogfylke, og med det følger det muligheter som med stor sannsynlighet vil bidra til å snu befolkningstrender i det som også er landets eldste fylke. 25.000 arbeidsplasser og en verdiskaping på 20 milliarder kroner ligger i potten dersom satsingen på bioøkonomi virkelig tar av. En Sintef-rapport beskriver fire ulike scenarioer, der den de nevnte tallene er en del av «Bio Valley»-scenarioet.

At det ligger verdier i skogen, er velkjent. Det er blitt snakket om lenge. Den nevnte Sintef-rapporten er fra 2018. Det er å gjøre ord om til handlinger som er den store utfordringen. Nå er imidlertid en ny tiltaksplan for skog- og tresektoren i Innlandet klar. Det er Statsforvalteren og fylkeskommunen som sammen har laget planen.

Håpet er at en slik plan skal bidra til at de nevnte mulighetene blir realisert. Planen legger opp til et nært samarbeid mellom det offentlige, næringslivet og forskningen. Nå gjelder det å gjøre gode ord om det grønne skiftet om til handling. Her representerer Forestia i Våler et strålende eksempel på vilje som ikke følges godt nok opp fra det offentlige. Innlandet Venstre er det siste partiet som kommer med lovord om 250-millionersplanene. Forskjellen på Venstre og en del av de andre partiene som har besøk fabrikken, er at partiet sitter i regjering.

Det finnes knapt en sektor med større muligheter enn skogen for Innlandet. Arbeidsplasser blir ofte snakket om som avgjørende for å få til tilflytting og befolkningsvekst. Det sier seg selv at dersom bare halvparten av de 25.000 arbeidsplassene blir realisert, vil det bety mye for samfunnsutviklingen. Dette er et område som definitivt bør ligge langt framme i panna hos lokale politikere som ønsker å skape vekst.

Les også

Innlandets grønne gull: Satsing på skogen kan gi 25.000 arbeidsplasser

Kommentarer til denne saken