Gå til sidens hovedinnhold

Østlendingen mener: Elverum er lyttet til

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Det er en drøy måned siden høringsrunden knyttet til ny sykehusstruktur i Innlandet ble avsluttet. 127 svar fra ulike instanser og privatpersoner kom inn. Nå har Helse Sør-Øst sett over disse og kommet fram til at det er det tre alternativer som tegner seg, og som må vurderes nærmere. Der er det gode nyheter for dem som har vært motstandere av å klumpe tre sykehus i nordenden av Mjøsa. Og det kan ikke tolkes som annet enn et langt steg i riktig retning for Elverums del.

I to av tre alternativer er Elverum inne, enten med akuttsykehus eller elektivt sykehus. Selv om ingenting er bestemt ennå, må man i det minste kunne si at Elverum, og ikke minst kommunene rundt, har blitt lyttet til i prosessen. Samfunnsmessig er det tidligere framhevet at Elverum ville komme svært dårlig ut dersom sykehuset ble lagt ned. Dette skriver administrerende direktør Cathrine M. Lofthus noe om i saksframlegget. I begge disse alternativene er Mjøssykehuset plassert i Moelv.

Alternativet med Brumunddal er også inne, men med noen justeringer. Flere høringsuttalelser gir uttrykk for at denne løsningen vil gi en skjev regional utvikling. Derfor har de fleste uttrykt et klart ønske om at Mjøssykehuset legges til Moelv, om ikke primært, så sekundært. Da kan ting tyde på at Elverum fort ender opp med å beholde sykehuset. Samfunnsmessig er det bra, men så blir spørsmålet om et elektivt sykehus er «nok» med tanke på akuttfunksjoner.

I begge alternativene med Moelv er Gjøvik ute, noe som selvsagt skaper reaksjoner der. Og hva tenker Hamarregionen? Vi skal heller ikke glemme at et reelt null-alternativ skal utredes. Uansett var dette et langt steg i riktig retning for Elverum, men mye kan ennå skje.

Kommentarer til denne saken