Gå til sidens hovedinnhold

Østlendingen mener: En mulig god løsning for bygda

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

I fjor ble Kirkeby oppvekstsenter i Nordskogbygda i Elverum avviklet. Dermed sitter kommunen på en relativt verdifull eiendom som ikke er i bruk. Markedsverdien er beregnet til 3,35 millioner kroner, men nå vil kommunedirektøren selge den til bygdefolket for én krone. Kommunedirektøren har skissert opp tre løsninger, der anbefalingen går ut på at eiendommen overdras til lokale foreninger. Det legges da inn en klausul om at eiendommen tilbakeføres til kommunen ved en avvikling av eierskapet. Dette forutsetter at det opprettes en forening eller et lag i Nordskogbygda med eget organisasjonsnummer. Nyetableringen blir da formell kjøper av eiendommen.

Ballen ligger slik sett på bygdefolkets banehalvdel. Man kan mene at kommunen på et vis fraskriver seg et ansvar for å holde liv i et sentralt bygg i grenda, men ser man realistisk på det, risikerer man fort at området hadde blitt stående tomt og etter hvert forfalt. Kommuner har generelt noe å gå på når det kommer til vedlikehold. Litt for ofte blir infrastruktur stående så lenge at når man først bestemmer seg for å gjøre noe, blir kostnaden mye større. I dette tilfellet kan vedlikeholdskostnader og etter hvert en opprustning fort overskride summen man «taper» på å selge bygget for én krone.

At man er villig til å selge den for en symbolsk sum, gir også lag og foreninger i grenda muligheten til å bruke midler på faktisk å holde liv i bygget. At en skole legges ned i ei grend, har potensielt store ringvirkninger. Avstanden til liknende tilbud er fortsatt lang, og ved at lokale foreninger tar over, sikrer man at bygget og området faktisk benyttes i bygdefolkets interesse. En eventuell forening eller organisasjon kan fortsatt søke kommunen om støtte og midler. Dermed kan dette vise seg å bli en god løsning for alle.

Kommentarer til denne saken