Gå til sidens hovedinnhold

Østlendingen mener: Engasjementet viser at noe må gjøres

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Skal rådhusplassen i Elverum stenges for biltrafikk noen ganger i året? Eller skal den stenges for godt? Hva skal i så fall gjøres med området som i vinter har huset Vintertid og Snøsmelt med skøytebane, boder og salg av churros og kaffe? Bør parken nedenfor tas mer i bruk? Skal plassen oppgraderes? Hva med tilgjengelighet og estetikk? Engasjementet har mildt sagt tatt av, og nå har vi halvveis fått noen svar på hva de som faktisk kan gjøre noe med dette mener om saken.

For mens Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne er klare på at de godt kunne tenke seg å stenge Rådhusplassen permanent for biltrafikk, er det mer delte svar blant de resterende partiene. Hvor bredt dette er diskutert i de ulike partiene, er usikkert, men signalet fra Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Pensjonistpartiet er at man heller bør se mer på parken nedenfor. Alle er imidlertid enig i at de er glad for engasjementet, og ingen er negative til å stenge plassen i perioder.

Den siste tiden har enkelte sett seg lei av stengingen. Det handler om trafikkflyt, framkommelighet og at det har sett litt rotete ut til tider. Dette må løses. Og det vil ikke være nok bare å stenge plassen. Det forplikter også kommunen til å gjøre visse grep med området som gjør det pent og attraktivt. Det vil i så fall være en investering som kommunen må ta seg råd til. Hva får man igjen for det, kan man spørre. Og hvem går investeringene ut over? Målet må være at ved å gjøre sentrum mer attraktivt, vil lysten til å flytte til Elverum eller fortsatt bo her øke. Er det flere mennesker i sentrum, kan det bety økt besøk hos butikkene. Det kan vise seg å bli en god investering. Engasjementet viser i alle fall at noe må gjøres.

Kommentarer til denne saken