Gå til sidens hovedinnhold

Østlendingen mener: Felles forståelse av utfordringene

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Arbeidet med Elverums nye næringsplan er godt i gang og burde vel strengt tatt vært på plass en stund siden det nærmer seg tre år siden den forrige gikk ut på dato. I forbindelse med dette arbeidet har Elverum Vekst gått ut og bedt om innspill til hva Elverum kan gjøre for å bli mer attraktivt. Alt fra innbyggere til næringsliv, politikere og kommuneadministrasjonen har svart. Og heldigvis kan vi registrere at engasjementet er stort, akkurat slik vi har sett når attraktivitet har vært tema i vinter med stenging av Rådhusplassen.

Også i Rendalen har det blitt gjennomført en liknende spørreundersøkelse i forbindelse med prosjektet «Veiledningspiloten». Det er noen likheter i svarene. Både i Elverum og Rendalen blir kommunikasjon, dialog og forståelse mellom næringslivet og det kommunale apparatet trukket fram – og svarene peker i en mer negativ retning. At det er mangel på forståelse for behov og at dialogen er for dårlig.

Kommunene har spilt en viktig rolle for næringslivet og sysselsettingen i Norge. Det viser også en Fafo-rapport fra 2012. Her er det flere interessante funn som underbygger noe av svarene som har kommet i Rendalen og Elverum. Både bedriftsledere, særlig i mindre kommuner, og ordførere og kommunedirektører mener næringsplaner er viktig, men det viser seg at få i næringslivet kjenner innholdet i planen. Det går også fram at kommunene som lykkes er helt avhengig av koordinering, samarbeid og dialog med andre næringsaktører og institusjoner.

Arbeidsplasser, både å skape nye og beholde de man har, er helt avgjørende i jobben med å bremse nedgangen i folketallet. Næringsplaner er sånn sett svært viktige. Skal man få det til, må kommune og næringsliv, og kanskje også innbyggerne, være enig om utfordringene og løsningene. I Elverum tyder svarene på det. Det gir noe å bygge videre på.

Kommentarer til denne saken