Det går framover, men det er fortsatt store deler av Innlandet som mangler høyhastighets internett. Den jobben må fortsette, men ikke alle ser på høyhastighets internett som et gode det er verdt å investere i. Kanskje forståelig nok, dersom man ikke er en storforbruker av nett og klarer seg fint med analoge verktøy. Derfor er dette blitt et tema i Åsnes. Årsaken til det er at da arbeidet med å bygge ut fiber startet, fikk husstandene tilbud om å koble seg på uten å betale en krone.

Da de siste områdene skulle bygges ut, var det ikke lenger gratis. Til tross for at det er gitt nesten ti millioner kroner i statlig støtte. Det synes Fremskrittspartiet er «dårlig gjort». Det er snakk om 750 husstander som må betale. Siden da har Senterparti-politiker Einar Ottesen Toverud kommet med forslaget om å bruke av millionene som står på kommunens næringsfond. Målet er å unngå forskjellsbehandling, og går vi tilbake og ser på hva som ble sagt i 2018, har de et poeng. Da ble det sagt at dette var så viktig for å få folk til å ville bo i Åsnes. Det ble også sagt at man ønsket å gi dette likt til alle, uansett om de bor i grendene eller på Flisa.

Høyhastighets internett er enkelt og greit en forutsetning for livet i distriktet. Det handler om beredskap, næringsliv og attraktivitet. Regjeringen har også nedfelt i Hurdalsplattformen at høyhastighets internett skal gjøres til en rettighet på lik linje med strøm. Da må det selvsagt følge penger med. Men selv om 10.000 kroner er mye for mange, er det en liten investering dersom det blir avgjørende for om man får solgt huset sitt eller ikke. Så blir spørsmålet om det er boligeieren eller kommunens problem at hus blir stående tomme.