Torsdag kom tallene som bør oppta absolutt alle som bor i distriktene, nemlig befolkningsutviklingen. Det er gode og dårlige nyheter i Hedmark. Den gode nyheten er at vi har blitt 514 flere, men fødselsraten er på minus 477. Det betyr at det fødes for få barn sammenlignet med antallet som dør.

Bare to kommuner har en positiv fødselsrate – Alvdal og Stange. Tendensen ser vi over hele landet, og særlig i distriktene er tallene viktig.

Rundt en tredjedel av inntektene til en vanlig norsk kommune baserer seg på innbyggertilskudd. Dette er, i likhet med skatteinntektene, frie midler. Det betyr at kommunene kan bruke pengene slik de vil uten føringer fra staten. Litt enkelt sagt er det dette alt dreier seg om.

Mister kommunen innbyggere, må nødvendigvis tilbudet bygges ned. Samtidig vet vi at mange lokalsamfunn forgubbes. Dette må kommunene ta høyde for. De må også mestre evnen til å tenke to tanker samtidig.

For mye fokus på tjenester til eldre, og for lite på skole og barnehage, kan føre til at småbarnsforeldre blir misfornøyde og velger bort kommunen din. Lederen i utdanningskomiteen i Elverum peker på noe vesentlig når han sier at han er bekymret for at unge kvier seg for å få unger fordi det er så dyrt å etablere seg i Elverum.

Dette er politikk, og som medlem i et av styringspartiene i Elverum, kan Tor Kristian Godlien være med på å forandre på det.

At Elverum har fødselsunderskudd, men likevel folkevekst i 2019, betyr bare at mange har funnet vegen hit og etablert seg. Å snu et fødselsunderskudd når vi vet at en eldrebølge står for tur, skal godt gjøres. Det kommunene derimot kan gjøre noe med, er attraktivitet. Mange sliter med dårlig økonomi. Det gir en gyllen mulighet til å omstille seg radikalt.