Gå til sidens hovedinnhold

Østlendingen mener: Foretaksmodellen for fall?

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Sist helg ble det satt en viktig spiker i kista til helseforetaksmodellen da Innlandet Arbeiderparti vedtok å avvikle modellen. I stedet vil de utrede og utvikle en ny styringsmodell som skal sette pasienten sterkere i hovedfokus og forenkle byråkratiet. Den skal være mer politisk og demokratisk styrt og være rammefinansiert, heter det i vedtaket. De siste månedens utvikling i sjukehusstruktur-saken i Innlandet spiller unektelig en rolle for dette synet. Fra før har Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet varslet at de vil kjempe hardt for en alternativ modell. I januar sa helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol (Ap) at en stor reform nå er feil prioritering.

Slik prosessen i Innlandet har utspilt seg, er det ikke rart tilliten til dagens modell er tynnslitt. Noe av kritikken må man si er forventet, og mange som uttaler seg om saken har en agenda som bygger mer på hvor de bor enn hva som vil gi best mulig helsetjenester. Men det har også vært mye berettiget kritikk mot for eksempel hva man regner som akseptabel reisetid.

Debatten i Innlandet er et utmerket eksempel på hvorfor modellen må ses på. Her ble en grunnleggende politisk enighet oversett. Det kan være gode grunner til det, men når de nevnte analysene oppfattes som tilpasset for å få et ønsket resultat, har det gått ut over tilliten. Det må påpekes at ordførere og lokalpolitikere heller ikke er helsespesialister. Vi kan ikke ha en modell der arbeidsplasser og kommuneutvikling ender opp med å vege tyngre enn det som er til pasientens beste. Det vil befolkningen nok være enig i også den dagen de blir alvorlig sjuke.

Foreløpig er det få som kan hoste opp et bedre alternativ. Det må vi se, men prosessen i Innlandet har vist at det er behov for å se nærmere på modellen.

Kommentarer til denne saken