Gå til sidens hovedinnhold

Østlendingen mener: Fornøyd, men ikke fornøyd

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Helseminister Bent Høie (H) hadde ingen overraskelser å by på da han i foretaksmøtet tirsdag bestemte at hovedsykehuset skal legges til Moelv, mens Elverum får det elektive sykehuset pluss luftambulanse og Lillehammer akuttsykehuset. Dette er i tråd med vedtakene fra både Sykehuset Innlandet og Helse Sør-Øst. Riktig nok var det ikke full enighet i de respektive styrene, men få trodde vel at Høie skulle vike fra disse.

Dermed har Høie lyttet til det store flertallet som ønsket at hovedsykehuset skulle ligge i Moelv. Helseministeren vurderer at strukturen og lokaliseringen vedtatt av Helse Sør-Øst har bred støtte og gir best grunnlag for å utvikle en fremtidsrettet spesialisthelsetjeneste for Sykehuset Innlandet. Men ikke alle er enige. Hamarregionen er opplagt misfornøyde. Brukerutvalget er ikke tilstrekkelig lyttet til, selv om Høie sa deres stemme ville veie tungt. De fikk viljen sin om Moelv, men har i vår vært helt klare på at Elverum burde få akuttsykehuset. De har stilt seg spørrende til at to akuttsykehus nå blir liggende så nærme hverandre.

For Elverum og Sør-Østerdals del må dette likevel kalles en seier. Husk at i desember sto Elverum uten et sykehus. Nå er 6-700 arbeidsplasser berget. Likevel er det en bismak. Det skal riktig nok utredes om sykehuset skal få indremedisinske akuttfunksjoner, men en hel region vil nå måtte dra enda lenger når et barn skal komme til verden. Like mange vil fortsatt skade seg i skibakken i Trysil, og Forsvaret skal fortsatt ha aktivitet her.

Senterpartiet har vært tydelig på at Elverum skal ha akuttsykehus. Jonas Gahr Støre er rundere, men har sagt Arbeiderpartiet vil kunne gjøre om hvis de er helt uenige. Det spørs om de er helt uenige i dette. Dermed er det klart for plan B – å sikre flest mulig akuttfunksjoner i sykehuset i Elverum.

Kommentarer til denne saken