Fortsatt er usikkerhet rundt omikronvarianten årsaken til at det ikke innføres en mer omfattende bruk av koronapass her til lands. Flere land har tenkt annerledes og åpner restauranter og arrangementer for dem som er beskyttet gjennom vaksine. Derfor kan pubene i England holde åpent, derfor unngår restaurantene i Frankrike å stenge. Her hjemme var diskusjonen også overmoden i høst og mange, helsemyndighetene også, snakket varmt for å ta koronapassene våre i bruk. Men så kom altså den ukjente varianten av koronaviruset over oss. Og med den en rekke spørsmål rundt smitte og beskyttelse.

Nå er det mye som tyder på at omikronvarianten er en mildere variant enn fryktet. Likevel er det slik at av de rundt 400.000 koronasmittede nordmenn, er halvparten smittet de tre siste månedene. I april 2021, over ett år etter første påviste smitte, var 100.000 nordmenn smittet. Like mange ble smittet bare i desember. De siste to månedene har også vært de dødeligste. Antall døde er 1305, 402 av dem døde i løpet av november og desember ifølge tall fra Worldometers. Tallene for sjukehusinnleggelser viser det samme; en markant økning de siste månedene.

En hardt rammet næring roper at nå er det alvor og ber på sine knær

En hardt rammet næring roper at nå er det alvor og ber på sine knær om i hvert fall å få skjenke spisegjester fram til midnatt. Ordninger med koronapass etterspørres og påstander om at vi er overbeskyttet dukker opp. Svaret er fortsatt at vi vet for lite, tallene er stygge og at folk i flokk med alkohol i blodet ikke demper smitten. Det kan godt være at det i ettertid vil vise seg at vi kanskje var for restriktive. At enkelte tiltak kostet mer enn de smakte. Slik er det å forsikre seg, det koster dyrt. Vi må bare sørge for at alle er med på å dele kostnadene.