Gå til sidens hovedinnhold

Østlendingen mener: Fortsatt litt å hente på veg

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

I Nasjonal transportplan (NTP) for 2022–2033 planlegger regjeringen å bruke 1.200 milliarder på samferdsel. Innlandet har fått fått mye veg de siste årene med ny E6 og riksveg 3/25, og det er godt å se at vi fortsatt prioriteres. Det skulle bare mangle ettersom vi binder nord og sør sammen med minst to viktige transportårer.

En av disse heter riksveg 3, en veg folk kvier seg til å kjøre, spesielt på vinterstid. At regjeringen vil bruke én milliard på utbedringer er vel og bra, men deler vi det opp på antall år NTP varer, er det ikke store summen i året. I vinter har endring av driftsklassen på riksveg 3 fått mye fokus. Alt fra transportnæringa til folk flest har vært kritiske og mener bestemt standarden har blitt dårligere. Foreløpig er det ikke tegn til at den skal endres tilbake, og i så måte blir mer penger til oppgradering enda viktigere.

Også Rørosbanen og Solørbanen sviktes. Elektrifisering av disse strekningen vil være både miljøvennlig og trafikksikkert. Positivt er det imidlertid at regjeringen vil gi penger til riksveg 25 Hamar–Løten. Gode transportårer er avgjørende for å binde det store fylket vårt tettere sammen, særlig i lys av en viss annen betent strukturdebatt.

Det gjentas til stadighet at trygge og gode veger er avgjørende for næringsliv, sysselsetting og ikke minst klimaet, men det er noe i det. Skal man kunne drive næring i distriktet og bo folk her, må det være mulig å komme seg fra og til på en lønnsom og trygg måte. For det enorme Innlandet, som sliter befolkningsvekst, blir det bare viktigere og viktigere at det legges til rette nettopp disse tingene. Men det vi først og fremst ønsker oss, er å føle oss trygge.

Kommentarer til denne saken