Gå til sidens hovedinnhold

Østlendingen mener: Gjentakende budskap fra Innlandet

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Etter alt å dømme vil det komme et ganske tydelig signal fra politikerne i Innlandet i fylkestinget onsdag. Sjøl om uenigheten kan virke stor, også internt i partier, er det én ting de fleste ser ut til å kunne samle seg om: Mjøssjukehuset skal bygges i Moelv. Med andre ord, de kommer til å gjenta budskapet de allerede har gitt, som ikke ble lyttet til sist. Men det vil neppe komme noen en samlet føring om hvor de andre sjukehusene skal ligge.

Dagen før fylkestinget forteller gruppelederen i Senterpartiet at de kommer til å stemme delt, avhengig av hvilket fylke representantene kommer fra. Hedmark-representantene ønsker å bygge videre på eksisterende struktur, forteller Kjersti Bjørnstad, men dersom Helse Sør-Øst vedtar nytt Mjøssjukehus, krever hedmarkingene at dette skal ligge i Moelv og at det fortsatt skal være akuttsjukehus i Elverum. Opplendingene vil ha Moelv, Lillehammer og Gjøvik. De er uenige om struktur, men likevel enige om Moelv.

I Arbeiderpartiet kommer alle til å gå for Moelv, men de vil ikke si noe om de andre sjukehusene. Det samme melder Høyre. Dermed er det i det minste flertall for Moelv dersom det ikke kommer noen overraskelser. Det er også i tråd med brukerutvalgets syn. Og sistnevntes mening er viktig, har helseminister Bent Høie sagt til Østlendingen. Dette kan tross alt være bra med tanke på bevaring av sjukehuset i Elverum.

Kommunedirektøren på Gjøvik peker på at utdanningsinstitusjonene, geografi og bygningsmasse taler for sjukehus i Gjøvik og Elverum. Men det er ett problem med dette. Alternativet med hovedsjukehus i Moelv og akuttsjukehus i Elverum er ikke utredet i analysen som ble lagt fram før jul. Det bør jobbes for at også dette alternativet utredes. For Helse Sør-Øst kan vel ikke overse Moelv-budskapet enda en gang?

Kommentarer til denne saken