Gå til sidens hovedinnhold

Østlendingen mener: Haster med å finne svarene

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

«I årene framover står Norge overfor både nye og kjente utfordringer. I tiårene som kommer, vil det stå færre i yrkesaktiv alder bak hver pensjonist. Statens utgifter vil gå opp, uten at inntektene øker like mye. Samtidig skal vi gjennomføre det grønne skiftet.» Slik starter regjeringens perspektivmelding, som ble lagt fram fredag. Finansminister Jan Tore Sanner (H) advarte samtidig om at statens utgifter om få år vil overgå inntektene.

Ikke minst skyldes det nedgangen som er ventet innenfor olje- og gassektoren. I et scenario med lavere oljepris enn ventet kan hele 60 prosent av oljejobbene i Norge forsvinne innen 2030. Det innebærer at sektoren, som i 2018 sysselsatte 150.000 mennesker, vil ha rundt 100.000 arbeidsplasser i 2030.

Samtidig vet vi at innen helse- og omsorg vil behovet for antallet hender øke fordi andelen eldre blir større. I uka som var så vi et konkret eksempel på en stor utfordring på dette området. Det kom fram at Løten kommune, som langt fra er alene om dette, har en veg å gå når det gjelder heltidsstillinger. Løten kommunestyre vedtok i juni 2019 nye retningslinjer og en arbeidsgiverstrategi for heltidskultur, der formålet er å øke antall heltidsansatte. Ifølge Fagforbundet er arbeidet kommet skamfullt kort på veg.

Det går ut over enkeltmenneskers økonomiske frihet og helse, men det får også konsekvenser for kommuners evne til å rekruttere og holde på flinke folk. Kommunene må ikke gjemme seg bak at dette er et nasjonalt problem. Det er påfallende at dette skal være et problem i en sektor man allerede er og vil være helt avhengig av å få flere mennesker inn i. Hvordan denne og nevnte utfordringer skal løses, er et politisk spørsmål som partiene må prioritere å svare opp i valgåret 2021.

Kommentarer til denne saken