Gå til sidens hovedinnhold

Østlendingen mener: Helheten i vaksineringen

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Folkehelseinstituttet (FHI) har fått i oppdrag å iverksette en geografisk omfordeling av vaksiner i flere kommuner på Østlandet. Dette innebærer at noen kommuner, deriblant Oslo, vil få om lag 20 prosent større andel av koronavaksinene. De ekstra dosene hentes ved at de rundt 330 kommunene som har hatt færrest innlagte på sykehus, får en reduksjon i andel doser på 3 prosent. Alle kommuner i Hedmark rammes av dette i større eller mindre grad.

– En slik begrenset omfordeling vil ifølge FHI ikke medføre forsinkelser for andre deler av landet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H), ifølge NTB. I tillegg skal det komme en ny fordelingsnøkkel, der man legger om til en fordelingsnøkkel som er basert på befolkningen over 18 år. Det kan bli murring av slikt, men da er det viktig å se helheten.

Det er flere ganger pekt på at når smitten øker i Oslo-området, så vil smitten også øke i kommunene rundt. Elverum er en av disse kommunene som har merket den trenden. Ikke overraskende økte smitten i vinterferien da innbyggere fra de mer sentrale områdene kom til våre områder. Eller motsatt at folk fra vår region besøkte de mer smitterike kommunene. Økt reising gir økt sjanse for smitte.

Sjøl om andelen eldre er høyere i vår del av landet, er det fortsatt slik at disse kommunene over tid har hatt milde restriksjoner sammenlignet med de mer sentrale kommunene der smittetrykket har vært høyt over tid og det har vært behov for strenge lokalt tiltak. Det som skjer rundt oss, påvirker oss. Får vi ned smitten i de mest utsatte områdene, og trendene vi har sett så langt fortsetter, vil det trolig bety mindre smitte her også. Slik holder vi restriksjonene på et minimum lokalt. Slik kan næringslivet, kulturlivet og barna våre ha best mulig forutsetninger. I mellomtiden

Kommentarer til denne saken