Det er bare seks år siden Åsnes kommune var den store bredbåndsverstingen i Norge med kun to prosent dekning. Siden den gang har mye gått riktig veg hva gjelder bredbåndssatsing i kommunen. I november 2018 inngikk kommunen en avtale med Telenor som skulle gi samtlige beboere tilbud om høyhastighetsfiber. Tilkoblingsavgiften skulle være lik null. Våren 2021 skulle alt være på plass. Forutsetningen for at Telenor skal dra i gang prosjektet er at det får 65 prosent oppslutning blant innbyggerne. Norgesrekord, kalte Telenor det den gangen. Når våren 2021 nå er her er imidlertid den optimistiske tonen byttet ut med irritasjon og forbannelse. For fortsatt gjenstår mange husstander, og nå er kassa tom. I alle fall foreløpig.

– Dette er rett og slett null respekt overfor folk, sier leder i Gjesåsen grenderåd, Thor Arnstein Berg. Han og flere er oppgitt. For nå er store lovnader om gratis tilkoblingsavgift byttet ut med et krav om at det må betales 10.000 kroner dersom høyhastighetsfiber skal bli en realitet for resterende innbyggere. Resten har foreløpig fått som lovet. Åsnes kommune har måtte tåle mye kritikk den siste tiden. Skolestruktur og nedleggelse av bofellesskap er bare noen av utfordringene ROBEK-kommunen har stått i. Nå mottar de nok en gang krass kritikk fra innbyggere i sin egen kommune. Ordfører Kari Heggelund beklager, skjønner at folk er frustrerte og håper å finne en løsning.

28. mars skal saken behandles politisk i kommunestyret. Først da blir det klart om kommunen har midler til å finansiere resten av prosjektet. Høyhastighetsfiber er på ingen måte noen folkerett, men med så stor positivitet og optimisme dette prosjektet ble lansert tilbake i 2018, er det naturlig at innbyggerne føler seg lurt. Det virker uklokt å gå ut med en lovnad som det nå ser vanskelig ut å holde. Når det i tillegg blir forskjellsbehandling mellom ulike deler av kommunen, er det naturlig at reaksjonene kommer. La oss håpe kommunen finner en løsning, ellers kan det fort bli både bråkete og dyrt.