Gå til sidens hovedinnhold

Østlendingen mener: Ja til kulturpris i Innlandet

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Fylkespolitikerne i Innlandet har bedt om at det legges fram en sak om en helhetlig prisstruktur for Innlandet fylkeskommune. Både tidligere Oppland og Hedmark fylkeskommuner hadde flere priser som de delte ut, og etter at de to ble til én er det helt riktig å se på hva som faktisk skal videreføres. Blant prisene er alt fra elevpriser på yrkesfag og studiespesialiserende til pedagogpris, trepris og forskningspris. Det blir mange priser, og av og til er det fornuftig å vurdere disse og se på om man kan gjøre noe annerledes og eventuelt fornye dem.

Det er foreslått at disse prisene avvikles, men at man etablerer to nye: «Årets unge INNspirator» og «Årets Innlandspris». I tillegg skal Trafikksikkerhetsprisen og Voksenopplæringsprisen videreføres. Kulturprisen derimot, er foreslått fjernet. Denne ble tidligere delt ut i Hedmark og omtales som en gjev pris å få. Flere oppgir at den har hatt betydning for deres videre karriere og søknader om prosjektmidler fra for eksempel Norsk kulturråd.

Kultur er en viktig del av et lokalsamfunn. Å ha et levende kulturliv, eller det å ikke ha et levende kulturliv, merkes. Det har alle fått kjenne på kroppen de siste 15 månedene. Kulturbransjen har lidd stort fordi det rett og slett ikke har latt seg forene med smittevernregler. Det har ikke vært lov til å samle hundrevis av mennesker på konsert. Vi tror de fleste har savnet denne muligheten.

Kultur er identitet og inspirasjon. Det er noen som tenker litt annerledes enn resten, og som kan vekke følelser vi ikke visste bodde i oss. Vi setter pris på et rikt kulturliv. Det bidrar til å gjøre et sted attraktivt. Er det noe mange kommuner i Innlandet jobber med, så er det attraktivitet. Det bør fylkeskommunen støtte oppunder og stimulere med en kulturpris.

Kommentarer til denne saken